Društvo

logo_dsbp

Društvo študentov biopsihologije DŠBP je prostovoljno, neprofitno in nepolitično združenje študentov biopsihologije, ki se je vzpostavilo na programu Biopsihologija. Ta se izvaja na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem UP FAMNIT. Osnovni cilji društva so izboljšanje kvalitete in pogojev študija biopsihologije, razširitev študija z obštudijskimi dejavnostmi, povezovanje in sodelovanje študentov biopsihologije ter mednarodno povezovanje in zastopanje študentov biopsihologije.

Društvo v neformalni obliki zagnano deluje že skoraj od samega začetka programa Biopsihologija na UP FAMNIT, uradno pa se je ustanovilo leta 2014 s prvo predsednico Tjašo Kunavar. Od takrat delujemo predvsem na obšolskem področju s koordiniranjem prostovoljstva za študente, z organiziranjem obštudijskih dejavnosti, kot so Biopsihološki filmski večeri ali Brucovanje biopsihologov ter izobraževanj, kot so razna predavanja, predvsem pa vsakoletni, že tradicionalni Biopsihološki vikend z različnimi predavanji in delavnicami. Po eni strani želimo zagotoviti čimbolj celostno izobraževanje, prav tako pa predstaviti specifična, a za nas zanimiva področja, ki jih skozi študij ne spoznamo.

Člani DŠBP (maj, 2015)

Člani DŠBP (maj 2015)