Projekti

Ukvarjamo se z različnimi projekti:

Projekt Kdo sem?
Biopsihološki vikend
Trening trenerjev
Homeoreza

Skupaj z Društvom študentov psihologije Slovenije (DŠPS) smo organizirali tudi Kako si? na Obali, s Slovenskim društvom za nevroznanost (SiNAPSA) pa Teden možganov.

Projekti so v nadaljevanju na kratko opisani. Če bo kateri izmed njih pritegnil tvojo pozornost in bi o njem rad/a izvedel/a še kaj več ali naslednje leto sodeloval/a, smo dodali tudi kontakt oseb, ki koordinirajo letošnje projekte in vam bodo povedali še kaj več.

PROJEKT KDO SEM? 

Projekt Kdo sem? v sklopu Društva študentov biopsihologije združuje študente, ki so se pripravljeni spopasti z najrazličnejšimi temami, ki zadevajo posameznika samega in njegovo delovanje v družbi. Ime projekta Kdo sem? odpira morda na videz preprosto, a v bistvu komplicirano vprašanje o svoji identiteti in dojemanju samega sebe. Zato se na delavnicah posvečamo temam kot so samozavest, strah, odnosi, duševne motnje, učenje, motivacija in samopodoba. Delavnice izvajamo na Zavodu Planina, s študenti in z dijaki – lani smo bili na srednjih šolah, letos pa v dijaškem domu Koper. Smo odprti za sodelovanje z različnimi generacijami in skupinami. Glede na interes sestavljamo in izvajamo delavnice na poljubne teme.

Delavnice v srednjih šolah

''Ni problem v problemu, vendar je problem v našem odnosu do problema'' – način kako se spoprijemamo z vsakodnevnimi problemi nas izoblikuje. In ker vemo, da prihodnost stoji na mladih, menimo, da je za njihovo in našo prihodnost ključno, da jih naučimo konstruktivnega spoprijemanja z le-temi. Problematiko duševnega zdravja jim poizkušamo približati preko sklopa delavnic, ki so zasnovane tako, da mlade močno spodbujajo k sodelovanju, kritičnemu mišljenju in spoznavanju osebnostne dinamike drugih in sebe.

Več informacij lahko dobite pri koordinatorici projekta Anji Ključevšek (anja.kljucevsek@gmail.com)

Delovanje v Vzgojnem Zavodu Planina

Vzgojni Zavod Planina je institucija, ki vzgaja in izobražuje otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Obiski potekajo v sklopu posameznih delavnic, ki jih izvajamo v manjših skupinah. Preko delavnic jim poskušamo približati funkcionalne načine čustvovanja, soočanja s težavami, komuniciranja, podajanja, sprejemanja kritik in druge za njih pomembne teme, na zanimiv in lahko učljiv način, torej z raznimi igricami, igrami vlog, kvizi, videoposnetki, skratka tako, da se mladostniki učijo preko zabave in nas ne dojemajo kot učitelje, temveč kot prijatelje in zaupnike.

Več informacij lahko dobite pri koordinatorici projekta Maši Tavčar (masa.tavcar@gmail.com).

Delavnice za študente in študentke

Člani društva sami ali v paru pripravijo delavnico na določeno temo in jo v interaktivni obliki izvedejo za druge študente. Delavnice študentom pomagajo pri spoznavanju samega sebe ter povezovanju z drugimi, izvajalci pa gradijo na sebi, svojih organizacijskih veščinah ter javnem nastopanju.

Sprostitvene tehnike

Vdih in izdih - tako preprosto, a tako pomembno! Ker vemo, da vsakodnevni stres lahko negativno vpliva na naše počutje, mišljenje in delovanje, smo pripravili delavnice, na katerih se bomo spoznali z načini redukcije stresa. Spoznali bomo različne sprostitvene tehnike, kot so dihalne vaje, avtogeni trening in vodena meditacija, katere bodo lahko kasneje študentje uporabljali tudi doma in jim bodo pomagale v stresnem izpitnem obdobju, pri uspešnem opravljanju študijskih in ostalih vsakodnevnih obveznostih.

Naslednje delavnice: Verbalna komunikacija, Nevebalna komunikacija, Depresija, Samopodoba, Z dotikom plesa začutimo življenje.

Več informacij lahko dobite pri koordinatorju projekta Boštjan Hafner (bostjanhafnar@gmail.com).


BIOPSIHOLOŠKI VIKEND

V Društvu študentov biopsihologije (DŠBP) do sedaj vsakoletno prirejamo Biopsihološki vikend, ki se smatra za javen izobraževalni dogodek. Preko njega poskušamo znanstvene teme približati javnosti, pa tudi z vsebinami izven kurikuluma razširiti obzorja našega študentskega izobraževanja.

Poleg glavnega cilja pa imamo še manjše, predvsem poskus uvedbe manj znanstvenih, a zato mogoče nič manj strokovnih vsebin v program znanstvene ustanove. S tem poskušamo prekoračiti idejo znanosti, ki velja za vsestransko in se poskušamo zavedati dejstva, da ima tudi znanost svoje omejitve. Prav tako pa želimo vedno bolj poudarjati povezanost področij biologije in psihologije na nas in naše duševno zdravje, saj vedno bolj spoznavamo njuno prepletenost. Tako se tudi lažje razumemo in sprejemamo.

Več informacij lahko dobite pri enemu izmed koordinatorjev projekta: Lenart Motnikar (lenart.motnikar@gmail.com).

 

TRENING TRENERJEV

​Trening trenerjev pripravljamo z namenom, da bi člane društva pripravili na uspešno izvajanje delavnic. Govorimo o komunikaciji, javnemu nastopanju, stilih učenja in načrtovanju ter pripravi aktivnosti. Udeležence seznanimo z metodami facilitacije, povemo, na kaj je potrebno biti pozoren pri pripravi in izvedbi lastne delavnice ter pokažemo, kako jo načrtovati. Skupaj spoznamo kar nekaj sproščujočih "icebreakerjev" ter zabavnih "energizerjev", na koncu pa udeleženci v paru tudi sami izvedejo svojo prvo delavnico. Po uspešno zaključenem TT-ju udeleženci s strani DŠBP prejmejo potrdilo o opravljenim Treningu trenerjev.

Več informacij lahko dobite pri koordinatorici projekta Špeli Bizjan (spela.bizjan3@gmail.com)

 

HOMEOREZA

Homeoreza predstavlja linijo mesečnih družabnih in pogovornih dogodkov DŠBP. Vsak mesec en dan namenimo aktivnemu druženju študentov in študentk (Famnita), kjer poskušamo ustvariti prostor debat in spoznavanja - tako novih ljudi, kot novih misli. Izmenično se dogajajo filmski večeri z debato po filmu in predstavitve (trenutne) raziskovalne dejavnosti naših profesorjev in profesoric, da malo pobližje spoznamo, s čim se ukvarjajo izven predavalnic. 

Več informacij lahko dobite pri koordinatorici projekta Nini Omejc (nina.omejc@gmail.com).

 

DOGODEK "KAKO SI?" 2016

Dogodek Potrošnik, kako si? 2015  smo organizirali v sodelovanju z Društvom študentov psihologije Slovenije. Več o celotnem projektu si lahko preberete na njihovi spletni strani: http://www.dsps.si/kako-si.html.

Več informacij o naših Obalnih dogodkih lahko dobite pri koordinatorici projekta Nuši Crnkovič (nusa.crnkovic@gmail.com)

 

TEDEN MOŽGANOV

 Več si lahko pogledate na Sinapsini spletni strani: http://www.sinapsa.org/TM, nekaj utrinkov iz letošnjega Tedna možganov v Izoli pa tudi na naši objavah: Objava o Tednu možganov 2016 v Izoli

Več informacij lahko dobite pri koordinatorici projekta Nini Omejc (nina.omejc@gmail.com).