Alumni

Vir: InnoRenew CoE´

DEAN LIPOVAC

Dean Lipovac je zaključil dodiplomski program Biopsihologija in magistrski program Uporabna psihologija na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru, kjer je trenutno asistent pri predmetu Kvalitativno raziskovanje. Poleg tega je doktorand na Fakulteti za management in raziskovalni asistent pri InnoRenew CoE in Inštitutu Andreja Marušiča na Univerzi na Primorskem, kjer raziskuje učinke grajenega okolja na duševno zdravje. Osredotoča se na preučevanje učinkov različnih materialov na fiziološke, čustvene in kognitivne indikatorje dobrega počutja. Njegova dolgoročna želja je, da bi pripomogel k ustvarjanju notranjega okolja, ki spodbuja zdrav um in zdravo telo.

Kontakt: dean.lipovac@iam.upr.si