A veš?

Tukaj bodo objavljeni prispevki, drugi članki, povzetki seminarskih nalog študentov…, ki pa se ne nanašajo na temo meseca.