O biopsihologiji

Najpogostejše vprašanje, ki se pojavlja na informativnih dnevih je kaj sploh je to biopsihologija in predvsem kako se razlikuje od psihologije? Preprosto, podobno, vendar toliko boljše. Širše in bolj povezano. Kajti dandanes se vedno bolj zavedamo, da možgani niso edini, ki vladajo telesu. Na njih pomembno vpliva tudi npr. prebava, česar ne smemo pozabiti in zapostaviti. Zato je naš namen, da na človeka gledamo širše, kompleksnejše in iz vseh možnih smeri. Kajti samo tako lahko stopimo korak za korakom bližje k razumevanju vsega, kar se dogaja v nas. 

Ravno zaradi dejstva, da biopsihologija predstavlja skupno točko naravoslovja in družboslovja, se ta razlikuje od psihologije. Program vključuje klasične psihološke predmete, ki so potrebni za Europsy certifikat, dodatno pa vključuje bolj naravoslovne predmete kot so psihofarmakologija, biokemija in genetika, bioinformatika ter druge.

Vendar se vsi zavedamo, da je na smereh kot sta psihologija in biopsihologija skoraj nujno potreben še magisterij. Naša fakulteta nudi dva podiplomska programa in sicer Uporabno psihologijo (mag. psihologije) in Biopsihologijo (mag. biopsihologije). Več o zadovoljstvu naših diplomantov, od katerih je nekaj celo zaposlenih na Famnitu, pa si lahko preberete v zavihku Alumni

Več podatkov o programu ter o zaposljivosti diplomantov pa lahko najdete na naslednjih povezavah: za dodiplomski študij biopsihologije, za magistrski študij uporabne psihologije ter za magistrski študij biopsihologije. Poleg nadaljnjega študija v tujini pa se nekateri študenti odločajo nadaljevati pot na Univerzo v Ljubljani, kjer morajo za vpis na program Psihologije opraviti 7 diferencialnih izpitov, in na Univerzo v Mariboru, kjer za vpis na program Psihologije ni potreben noben dodaten diferencialni izpit. 

Kaj vse počnejo naši študenti in kaj si o biopsihologiji mislijo nekateri naši profesorji, pa si lahko pogledate v spodnjem filmčku: