Projekti

Ukvarjamo se z različnimi projekti:

Homeoreza
Biopsihološki teden
Trening trenerjev

Projekti so v nadaljevanju na kratko opisani. Če bo kateri izmed njih pritegnil tvojo pozornost in bi o njem rad/a izvedel/a še kaj več ali naslednje leto sodeloval/a, smo dodali tudi kontakt oseb, ki koordinirajo letošnje projekte in vam bodo povedali še kaj več.

 

PROJEKT KDO SEM? 

Projekt Kdo sem? v sklopu Društva študentov biopsihologije združuje študente, ki so se pripravljeni spopasti z najrazličnejšimi temami, ki zadevajo posameznika samega in njegovo delovanje v družbi. Ime projekta Kdo sem? odpira morda na videz preprosto, a v bistvu komplicirano vprašanje o svoji identiteti in dojemanju samega sebe. Zato se na delavnicah posvečamo temam kot so samozavest, strah, odnosi, duševne motnje, učenje, motivacija in samopodoba. Delavnice izvajamo na Zavodu Planina, s študenti in z dijaki – lani smo bili na srednjih šolah, letos pa v dijaškem domu Koper. Smo odprti za sodelovanje z različnimi generacijami in skupinami. Glede na interes sestavljamo in izvajamo delavnice na poljubne teme.

Delavnice v srednjih šolah

”Ni problem v problemu, vendar je problem v našem odnosu do problema” – način kako se spoprijemamo z vsakodnevnimi problemi nas izoblikuje. In ker vemo, da prihodnost stoji na mladih, menimo, da je za njihovo in našo prihodnost ključno, da jih naučimo konstruktivnega spoprijemanja z le-temi. Problematiko duševnega zdravja jim poizkušamo približati preko sklopa delavnic, ki so zasnovane tako, da mlade močno spodbujajo k sodelovanju, kritičnemu mišljenju in spoznavanju osebnostne dinamike drugih in sebe.

 

Delavnice za študente in študentke

Člani društva sami ali v paru pripravijo delavnico na določeno temo in jo v interaktivni obliki izvedejo za druge študente. Delavnice študentom pomagajo pri spoznavanju samega sebe ter povezovanju z drugimi, izvajalci pa gradijo na sebi, svojih organizacijskih veščinah ter javnem nastopanju.

Sprostitvene tehnike

Vdih in izdih – tako preprosto, a tako pomembno! Ker vemo, da vsakodnevni stres lahko negativno vpliva na naše počutje, mišljenje in delovanje, smo pripravili delavnice, na katerih se bomo spoznali z načini redukcije stresa. Spoznali bomo različne sprostitvene tehnike, kot so dihalne vaje, avtogeni trening in vodena meditacija, katere bodo lahko kasneje študentje uporabljali tudi doma in jim bodo pomagale v stresnem izpitnem obdobju, pri uspešnem opravljanju študijskih in ostalih vsakodnevnih obveznostih.

Naslednje delavnice: Verbalna komunikacija, Nevebalna komunikacija, Depresija, Samopodoba, Z dotikom plesa začutimo življenje.


BIOPSIHOLOŠKI VIKEND

V Društvu študentov biopsihologije (DŠBP) do sedaj vsakoletno prirejamo Biopsihološki vikend, ki se smatra za javen izobraževalni dogodek. Preko njega poskušamo znanstvene teme približati javnosti, pa tudi z vsebinami izven kurikuluma razširiti obzorja našega študentskega izobraževanja.

Poleg glavnega cilja pa imamo še manjše, predvsem poskus uvedbe manj znanstvenih, a zato mogoče nič manj strokovnih vsebin v program znanstvene ustanove. S tem poskušamo prekoračiti idejo znanosti, ki velja za vsestransko in se poskušamo zavedati dejstva, da ima tudi znanost svoje omejitve. Prav tako pa želimo vedno bolj poudarjati povezanost področij biologije in psihologije na nas in naše duševno zdravje, saj vedno bolj spoznavamo njuno prepletenost. Tako se tudi lažje razumemo in sprejemamo.

 

 

TRENING TRENERJEV

​Trening trenerjev pripravljamo z namenom, da bi člane društva pripravili na uspešno izvajanje delavnic. Govorimo o komunikaciji, javnemu nastopanju, stilih učenja in načrtovanju ter pripravi aktivnosti. Udeležence seznanimo z metodami facilitacije, povemo, na kaj je potrebno biti pozoren pri pripravi in izvedbi lastne delavnice ter pokažemo, kako jo načrtovati. Skupaj spoznamo kar nekaj sproščujočih “icebreakerjev” ter zabavnih “energizerjev”, na koncu pa udeleženci v paru tudi sami izvedejo svojo prvo delavnico. Po uspešno zaključenem TT-ju udeleženci s strani DŠBP prejmejo potrdilo o opravljenim Treningu trenerjev.

 

DOGODEK “KAKO SI?” 2016

Dogodek Potrošnik, kako si? 2015  smo organizirali v sodelovanju z Društvom študentov psihologije Slovenije. Več o celotnem projektu si lahko preberete na njihovi spletni strani: http://www.dsps.si/kako-si.html.

 

TEDEN MOŽGANOV

Vsako leto tretji teden v marcu poteka Teden možganov,  ki med drugim poteka tudi v Kopru. Več si lahko ogledate na  Sinapsini spletni strani: http://www.sinapsa.org/TM. Vljudno vabljeni!